Nominerade för Norrlands litteraturpris 2015

10 mars 2016

Norrländska litteratursällskapet/FC Norr har den stora glädjen att tillkännage att följande böcker har nominerats till Norrlands litteraturpris för bästa bok 2015:

 

I kategorin vuxenlitteratur
Bli som folk (Stina Stoor, Norstedts)
Vårt värde (Katarina Kieri, Norstedts)
Hackers (Aase Berg, Bonniers)
Fälla (Pernilla Berglund, Teg Publishing)
Baggböleri (Freke Räihä, Smockadoll förlag)

 

I kategorin barn-& ungdomslitteratur
Emelie Nicklasson och jag (Mats Jonsson, Alfabeta)
Bänkad (Annica Wennström, Rabén & Sjögren)
Det ringer, det ringer (Anna Holmström-Degerman, Bokförlaget Hegas)
Skuggsommar (Mia Öström, Gilla böcker)
Vad drömde du om? (Solja Krapu-Kallio & Sara Gimbergsson, Mirando förlag)

 

Kort om priset
Norrlands litteraturpris är ett litterärt pris som utdelas av Norrländska litteratursällskapet (tidigare Norrländska författarsällskapet). Priset instiftades 1973 och kallades fram till 2008 för Rörlingstipendiet. Norrlands litteraturpris skall utdelas till ett lovande författarskap med norrländsk anknytning. Prissumman är för närvarande 10.000:- och utdelas vid det årliga Sommarmötet, vilket 2016 kommer att hållas i Umeå. Juryn utgörs av Norrländska litteratursällskapets styrelse.

För mer information kontakta Patrik Tornéus: patrik.torneus@forfattarcentrum.se eller www.forfattarcentrum.se/norr

Nytt år – sök Naturastipendiet under januari 2016

30 december 2015
Foto: Anders Nylén

Foto: Anders Nylén

Snart är det nytt år och då kan du som medlem ansöka om Naturastipendiet. Det innebär att du får gratis boende på en av våra stipendiegårdar. Resa till och från gården betalar stipendiaten själv, det gäller även för mat eller andra personliga omkostnader, om inte annat anges.

Om du inte är medlem så kan du bli det i samband med stipendieansökan.

Vi tillämpar principen om först till kvarn. Utöver den principen prioriterar vi medlemmar som tidigare inte fått Naturastipendiet. Dessutom arbetar vi för en jämn köns- och åldersfördelning.

Ansökningstid hela januari månad. Här kan du läsa om hur du gör för att söka Naturastipendiet >>>

Iscensättningen av Norrland på Göteborgs litteraturhus

30 december 2015

Utifrån temat ”Iscensättningen av Norrland” i Provins nr 3/2015 samlade vi ett antal medverkande ur numret för ett samtal på Göteborgs litteraturhus, fredagen den 6 november. Provins redaktör Helena Fagertun var samtalsledare och förde tillsammans med skribenten Linnéa Sjödin, författaren Ola Nilsson och genusvetaren Linnea Isberg ett samtal om romantisering och klyschor, lojalitet och medvetenhet, ansvar och makt – allt relaterat till plats.

Linnéa Sjödin inledde med att läsa ett stycke ur sin text ”Lite som i Frozen”, som berörde frågor om vem som kan skildra en plats och om vissa berättelser om Norrland är mer giltiga än andra. Ola Nilsson tog upp att han som författare inte primärt tänker att han skriver ”om Norrland”, men att han förstår att hans romaner kan bli lästa så. Linnea Isberg talade om vikten av att det finns många berättelser, som får stå för sig själva och som kan bredda bilden av en plats.

Hur förhåller man sig i skrivandet till klichéer om norra Sverige? Linnéa Sjödin berättade om en text hon skrivit på kulturplattformen Kultwatch om sina minnen från uppväxten av att plocka hjortron med sin farmor. Hon hade läst författaren Jack Hildéns text ”Missanpassad i Missenträsk” i Aftonbladet och ville skildra något från sin vardag. För henne var minnet av hjortronplockningen ingen klichébild av Norrland, men hon förstod i efterhand att skildringen i andras ögon kunde framstå som romantiserande.

Helena Fagertun tog även upp att vi genom detta samtal kanske lika mycket bekräftar bilden av Norrland som ifrågasätter den. Samtalet väckte flera frågor hos publiken som mot slutet kom in med nya infallsvinklar på skildringar och iscensättningar av Norrland. Samtalet avrundades med en läsning av Ola Nilsson ur romanen Hundarna.

Därefter följde läsningar av Samuel Hognert och Helena Öström. Hognert läste ur sitt pågående romanprojekt Hämta henne hem och Öström läste sin dikt ”norra origo” ur Provins nr 2/2015. Arrangemanget var välbesökt och diskussionerna om iscensättandet av Norrland fortsatte mer informellt under hela kvällen.

Mellanrum och samtal på Bok & Bild i Luleå

30 december 2015
Foto: Fanny Carinasdotter

Foto: Fanny Carinasdotter

Bok & Bild i Luleå anordnas vartannat år, i år den 23–24 oktober. Sällskapet och Provins fanns där under lördagen den 24 oktober, representerade av bildredaktör Fanny Carinasdotter, David Väyrynen och Maria Öman ur redaktionsrådet och styrelsen samt Anne-Christine Liinanki, också ur styrelsen.

Provins var på plats med ett bokbord och arrangerade dessutom ett seminarium på temat Mellanrum. Seminariet handlade om mellanrummets betydelse, demokratiska ytor och omgestaltning av staden, med David Väyrynen som samtalsledare. På scenen fanns konstnären Anja Örn, en av konstnärerna bakom Galleri Syster i Luleå, och Tomas Örn, arkitekt och doktorand. Anja och Tomas, eller Rat & Dragon som de också kallar sig, medverkade i Provins nr 2/2015.

Mellanrummens utforskare inledde med att berätta om konstprojektet. De har undersökt Kiruna och Östberga i Stockholm, utifrån perspektiven demokrati, tillväxt och formens betydelse. Anja och Tomas söker efter en oprogrammerad och formfri yta som skapar demokratiska mötesplatser.

Ett uttryck de ofta använder är att se med istället för på. Vart går stigarna? Åt vilket håll pekar balkongerna? Åt vilket håll vänder sig byggnaderna? Till sin hjälp fotodokumenterar de för att få en så sann bild som möjligt. Ibland dramatiseras bilden för att hitta den rätta känslan.

När det gäller Kiruna fann de, något överraskande, att mellanrummet finns mellan bergen och i naturen. Fjällen är det mentala mellanrummet. Trots att fjällvärden är en demokratisk plats är den inte fri från konfliker. Tillväxten, gruvan och fjällnäringen ligger också inom utsikten och in mot centrum. Men det nya Kirunas placering kommer att vända gruvan ryggen och tillväxten sker ut från centrum. Vad kommer det att få för betydelse?

Flera ur publiken ställde frågor och en del handlade om mellanrummets form och gräns – finns den? Det blev på så sätt en fin dialog med många engagerade lyssnare. Kanske fann vi ett mentalt mellanrum, trots att det var programmerat.

Provins på Bokmässan

30 december 2015
Foto: Johannes Samuelsson

Foto: Johannes Samuelsson

Under årets Bokmässa i Göteborg 24–27 september delade Provins monter med förlaget Teg Publishing. Med oss hade vi det nytryckta numret, nr 3/2015 samt ett särskilt mässerbjudande. Redaktörerna Pernilla Berglund och Helena Fagertun presenterade under fredagen tidskriften på Litteraturscenen genom att framföra en collagetext baserad på textutdrag ur årets tre utgivna nummer. Efter läsningen följde det mingel som redaktionen bjudit in alla prenumeranter, läsare och andra intresserade till i montern. Det blev en välbesökt och trevlig tillställning, där tidskriftens medarbetare och läsare fick mötas och nya kontakter uppstod.

Samarbetet mellan Provins och Teg Publishing upplevdes som mycket givande för båda parter och förhoppningsvis kan det bli ett liknande samarbete nästa år.

Släppfest för Provins nr 4/2015 i julbockens stad

12 december 2015

På Luciadagen är Provins i Gävle och släpper nr 4/2015 med tema Mindre städer. På stadsbiblioteket kl. 14 kommer bland annat Gävledramatikern Max Hebert att läsa ur sitt bidrag “Bockbrännaren”:

“Gävleborna är inte stolta över mycket. Vi skäms mest. Men bocken är vi på något sätt stolta över. // Men känns inte julbocken lite väl mycket Norrland?”

Kom och lyssna på Anna Jörgensdotter, Ghayath Almadhoun, Christine Bylund och Max Hebert. Köp ett nummer eller en prenumeration till särskilt Luciapris!

Läs mer på evenemangets Facebooksida.

Provins nr 4/2015

30 november 2015

I årets sista nummer av Provins får de mindre städerna och samhällena ta plats. Tidskriften undersöker vilka frågor som är specifika för småstäder och glesbygd, oavsett var dessa platser ligger.

Numret skickas ut till prenumeranter i veckan, men redan nu kan man läsa ledaren på tidskriftens hemsida.

 

Provins nr 4/2015

Iscensättningen av Norrland på Göteborgs litteraturhus

30 oktober 2015
Geodesia (2014) av Hanna Kanto

Geodesia (2014) av Hanna Kanto

I sin text ”Lite som i Frozen”i Provins nr 3/2015 frågar sig Linnéa Sjödin: ”Är min bild av Norrland mer giltig än en infödd stockholmsjournalists? Ja, det är den tveklöst. Är min bild av Norrland lika giltig som en Norrlandsboende norrlännings? Nej, det skulle jag inte vilja påstå, och det är viktigt att tänka på det. Att förhålla sig ödmjukt till det. Samtidigt kan man fråga sig vad som händer om vi, vi utflyttade norrlänningar, inte skriver om Norrland.”

På Göteborgs Litteraturhus fredagen den 6 november samlar vi några av de författare och skribenter som har medverkat i de senaste numren av Provins för samtal och uppläsningar på temat Iscensättningen av Norrland. Samtalet rör sig kring frågor om romantisering och klyschor, lojalitet och medvetenhet, ansvar, makt och plats. Gemensamt för merparten av de medverkande är att de är norrlänningar som bor och verkar utanför Norrland.

Kvällen inleds med ett panelsamtal och avslutas med uppläsningar. Mer info finns på Provins hemsida eller Facebooksida.

Varmt välkomna!

 

Plats: Göteborgs litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins plats 1, Göteborg

Datum och tid: 6/11 2016 kl. 19.00

 

Panelsamtal: Iscensättningen av Norrland
19.15–20.15
Deltagare: Linnea Isberg, Linnéa Sjödin, Ola Nilsson
Samtalsledare: Helena Fagertun, redaktör för Provins

 

Uppläsningar
20.30
Samuel Hognert
Helena Öström
Presentatör: Pernilla Berglund, redaktör för Provins

 

Norrlitt och Provins på Bok & Bild

18 oktober 2015

Tidskriften Provins och Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr är med på årets upplaga av Bok och Bild i Luleå.

Bortsett från bokbord under dagen, med försäljning av Provins, prenumeration och möjlighet att bli medlem i sällskapet, håller vi seminarium. Temat är Mellanrum, om dess betydelse, demokratiska ytor och omgestaltningen av staden. Medverkar gör konstnären Anja Örn och doktoranden Tomas Örn (medverkande i Provins 2/2015) i samtal med David Väyrynen. Lördag 24/10, klockan 16.00 på Kulturens hus, Biblioteket, Vingen plan 5.

Mer information om Bok & Bild finns här.

Iscensättningen av Norrland

15 oktober 2015
PRO-3-2015.indd

Genom blocket ”Iscensättningen av Norrland” undersöker det tredje numret av Provins varför författare från Norrland upplever det mer problematiskt att skildra sina hemorter än skribenter som besöker en plats under en kort period. ”I den stockholmska blicken måste jag och alla andra som faller utanför den iscensätta oss själva. Till slut vet jag inte var jag börjar och var berättelsen om mig själv tar vid”, skriver t.ex. författaren och journalisten Elin Grelsson Almestad. På Provins hemsida kan du läsa ledaren och också bli prenumerant på tidskriften.

Sommarmötet mot nya djup

14 oktober 2015
Maria mobil 478

Hela sällskapet på 540 meters djup. Foto: Maria Öman

Fredagen den 14 augusti var det dags för årets sommarmöte, denna gång i Kiruna. Vi bodde högt upp och reste långt ner i underjorden.

Fredagen inleddes med skrivarkurs på Malmfältens folkhögskola. Pelle Lindblom, journalist och tidigare lärare i kreativt skrivande på Luleå tekniska universitet, ersatte Maria Vedin som fick ställa in. Det var nio deltagare som skrev på temat metaforer och bildspråk för prosa och lyrik.

Efter invigning av sommarmötet begav sig flertalet till Stadshuset där en guidning inleddes som handlade om stadens offentliga konst. Därefter fick vi en stadstur bland de byggnader som ska rivas och flyttas, hela eller delar av dem. Några fick ofrivilligt avstå denna guidning på grund av stora förseningar i tågtrafiken.

På lördag morgon åkte deltagarna buss ner i världens största underjordiska järnmalmsgruva. På 540 meters djup presenterades årets vinnare av Norrlands litteraturpris: Ida Linde och Lina Stoltz. Motiveringarna kan du läsa på vår sida Norrlands litteraturpris. Artikeln om pristagarna finns att läsa här >>>

Nere i gruvan fick vi provspränga, följa produktionskedjan av järnmalm och vi hann även med en fika. Diktaren Kerstin Tuomas Larsson underhöll både på ned- och uppresan. Och det var inte alltid lätt för henne, att med pannlampa navigera bland manus och läsa upp dikterna. Väl uppe i dagsljuset höll Pernilla Berglund, Helena Fagertun och Fanny Carinasdotter, redaktörerna för Provins, ett seminarium om deras första år och om hur deras arbete ser ut. Sammanfattningsvis kan sägas att redaktionen har ett ständigt och pågående samtal om vad de vill med Provins.

Efter en stunds fri tid inleddes sista punkten på schemat. Först hölls ett samtal mellan pristagarna Ida Linde och Lina Stoltz, lett av Anders Öhman, ordförande för Norrländska litteratursällskapet/FC Norr. Pristagarna fick naturligtvis även blommor och diplom. Till den andra delen av programpunkten hade författarna Kristina Sandberg och Elin Tamm bjudits in. Kristina Sandberg har gett ut sex böcker och fick Augustpriset för den senaste: Liv till varje pris (2014). Elin Tamm är debutant med Och jag lät mig vältas (2014). Utöver författarskapet är båda utbildade psykologer. Samtalet leddes av frilansjournalisten Marianne Söderberg. Under samtalet kom Marianne Söderberg och författarna fram till att de båda skriver om det vardagliga. Att låta det lilla få ta plats i ett lugnt tempo. Så då till deras gemensamma psykologbakgrund: har det någon betydelse för skrivandet? Nej, var bådas svar. Elin Tamm började skriva innan hon utbildade sig. Kristina Sandberg sa att författaren skriver sin egen historia och inte andras. Relationer mellan människor intresserar människor oavsett yrke och bakgrund enligt författarduon.

Norrlands litteraturpris 2014 tilldelas…

14 oktober 2015
IHWAqLCHhzuu8fdbaog6vnQjHDJ0USOBg5GlcFw-38I

Vinnare av Norrlands litteraturpris är Ida Linde och Lina Stoltz. Foto: Johannes Samuelsson

För andra året i rad delas Norrlands litteraturpris ut till två vinnare, en i vuxenkategorin och en i barn- och ungdomskategorin, som vardera får 10 000 kronor. Priset som tidigare har tilldelats ett helt författarskap har kommit att tilldelas författaren för en enskild publikation, vilket gör det möjligt för författare att tilldelas priset flera gånger. I år tilldelas det två författare som tidigare inte fått priset, Ida Linde och Lina Stoltz.
Läs motiveringarna på vår sida Norrlands litteraturpris.

 

Ida Linde är född 1980 och uppvuxen i Umeå, men bor numera i Stockholm. Vid sidan av författandet arbetar hon på Biskops-Arnö. Prisromanen Norrut åker man för att dö är hennes femte publikation sedan debuten 2006, en roman hon redan hunnit få Aftonbladets litteraturpris för.
Under prisutdelningen berättade Ida Linde att Kiruna hela tiden funnits med i skrivprocessen.
– Jag ville skriva mig fram till Kiruna och gruvan i romanen, men jag kom aldrig dit, så därför är det extra roligt att det var Norrlands litteraturpris som tog mig till hit.

 

Lina Stoltz är född 1974 i Överkalix, men är sedan ett år tillbaka bosatt i Luleå. Hon är lärare till yrket, men för närvarande tjänstledig tack vare ett arbetsstipendium.Sedan debuten 1998 har hon hunnit med fem publikationer inom barn- och ungdomsgenren, där flera av titlarna också blivit översatta till meänkieli, finska och ryska. 2012 tilldelades hon Norrbottens läns landstings kulturstipendium Rubus Arcticus.
Den prisvinnande romanen Imorgon är allt som vanligt handlar om elvaåriga Lilian, som försöker förhålla sig till en missbrukande förälder.
– Handlingen är förlagd i en norrländsk mellanstor stad, men jag ville inte namnge den. Jag tycker att jag med boken berättar om medelklassalkoholism, ett problem som inte är geografiskt bundet, säger hon.

Sommarmöte i Kiruna 14–15 augusti

2 juli 2015

Sommarmöte i Kiruna 14–15 augusti med Augustprisvinnaren Kristina Sandberg, Elin Tamm, vinnarna av Norrlands litteraturpris, skrivarkurs, litterär gruvtur, stadsomvandlingstur, seminarier, öppen scen och samkväm.

 

Fredag 14/8

10.00 Skrivarkurs med poeten Maria Vedin under temat Metaforer och bildspråk. Lunch ingår. (Anmälan före 30 juni!)

16.00 Invigning av Sommarmötet.

17.00 Stadsomvandlingstur med Lennart Lantto, kultursekreterare

19.00 Middag och samkväm.

 

Lördag 15/8

09.00 Gruvtur med litterära inslag av poeten Kerstin Tuomas Larsson. Under jord avslöjas årets två vinnare av Norrlands litteraturpris.

13.00 Seminarium med redaktionen för tidskriften Provins, Pernilla Berglund, Helena Fagertun och Fanny Carinasdotter.

15.00 Uppläsningar och samtal med litteraturprisvinnarna, Elin Tamm och Kristina Sandberg under ledning av Marianne Söderberg. Folkets hus, öppet för allmänheten, 100:- kontant.

19.00 Middag och samkväm. Öppen scen för läsningar, inleds av den samiska författarföreningen Bágo och de två litteraturprisvinnarna.

Plats för aktiviteterna är Malmfältens folkhögskola där inget annat anges. För resor och boende står deltagarna själva. Se Länstrafikens, Norrtågs eller SJ:s hemsidor för mer information. För boende, se sidan http://www.kirunalapland.se/se/Boende. För mer information, medlemskap och anmälan, kontakta Patrik Tornéus på patrik.torneus@forfattarcentrum.se eller 070-511 88 82. Priser: Endast skrivarkurs (inkl. lunch) 320:- för medlemmar/400:- för icke medlemmar; Allt utom skrivarkurs samt fika, lunch och middagar) 600:- för medlemmar/900:- för icke medlemmar; Totalkort 800:- för medlemmar/1200:- för icke medlemmar.

Litterära sällskap sökes

1 juli 2015

eProvins har en rubrik ”Litterära sällskap” där det finns utrymme att presentera er verksamhet och era aktiviteter. Vi vill gärna ha fler sällskap representerade hos oss. Det är mycket enkelt, mejla undertecknad på: redaktion@eprovins.se.

Det här är ett bra sätt att nå många läsare, både i Norrland och övriga Sverige. Texterna är dessutom sökbara under lång tid. Så tveka inte, låt alla litteraturintresserade ta del av ditt litterära sällskaps verksamhet!

Vad gör en författarförmedlare?

1 juli 2015

Ja, efter exakt tretton månader på posten borde jag kunna svara på frågan. Kan jag det? Jag gör ett försök.

Jag är alltså anställd på deltid av Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr som författarförmedlare och projektledare och tog över efter Theres K Agdler våren 2014. Liknande personer finns även i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vårt uppdrag är, vid en första anblick, tämligen enkelt. Dels ska vi underlätta för arrangörerna (vare sig de utgörs av föreningar, skolor, bibliotek, skrivarverkstäder, litteraturfestivaler, företag eller universitet) att boka författare, dels ska vi underlätta för våra medlemmar att få uppdrag runt om i landet.

Vårt uppdrag är också att se till att våra medlemmar får skäligt betalt och därför tillämpar vi Sveriges Författarförbunds rekommenderade arvoden. Allt som allt förmedlar vi tillsammans ungefär 2000 författarbesök årligen och allt administreras via vår gemensamma hemsida: www.forfattarcentrum.se

Detta betyder emellertid inte att vi i första hand är en juridisk instans som medlar i rättstvister, inte heller att vårt uppdrag är av ren PR- eller resebyråkaraktär.

I ärlighetens namn går stora delar av arbetet också ut på att svara på frågor och undersöka problem av mycket varierande karaktär. Exakt hur lång är en heldagsworkshop? Hur stor är sannolikheten att ett tåg blir försenat? Vad är en författare? Vad är egentligen moms? Vad är F-skatt? Vem saknar ett par borttappade vantar? Hur gör man för att logga in på hemsidan? Vad är laga skäl? Var är egentligen hemsidan och hur navigerar jag på den?

En del frågor kan man svara på. Andra frågor delegerar man till styrelse eller mer erfarna kollegor. En tredje typ av frågor är egentligen svårast att svara på – de som kräver sunt förnuft, kunskap om Foucault eller tålamod med SJ:s outgrundlighet.

Nytt nummer av Provins

29 juni 2015

Årets andra nummer av Provins vill gärna tro att det finns medsystrar, broar och möjligheter. På Provins hemsida kan du läsa ledaren och också bli prenumerant på tidskriften.

 

PRO-2-2015-omslag